Szkoła Policealna nr 13

Szkoła policealna to atrakcyjna forma zdobycia poszukiwanego przez pracodawców zawodu, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy.

Szkoła Policealna nr 13 oferuje kształcenie w następujących zawodach:

Kierunek Liczba semestrów nauki
Technik archiwista 2 lata (4 semestry)
Technik administracji 2 lata (4 semestry)
Technik informatyk 2 lata (4 semestry)
Opiekun osoby starszej 2 lata (4 semestry)

O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (nie jest wymagane zdanie matury).

Słuchacze w szkoły policealnej odbywają praktykę zawodową.

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela).

Ukończenie szkoły policealnej daje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie zawodu i dyplomu technika.

Rozmiar czcionki
Kontrast