Statut

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Tekst ujednolicony na dzień 24 marca 2020 r.
Statut Szkoły zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej CKU nr 2
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu
STATUT CENTRUM 2020_ujednolicony

Tekst jednolity na dzień 24 marca 2020 r.
Statut XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
uchwalony przez Radę Pedagogiczną CKU nr 2 w dniu 24 marca 2020 r.
STATUT XXVI LO 2020

Tekst jednolity na dzień 24 marca 2020 r.
Statut Szkoły Policealnej nr 13
uchwalony przez Radę Pedagogiczną CKU nr 2 w dniu 24 marca 2020 r.
Statut Szkoły Policealnej nr 13_2020

Rozmiar czcionki
Kontrast