Nauczyciele

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Lp. Nauczyciel e-mail   Nauczane przedmioty
1 Angielczyk Teresa teresa.angielczyk@cku2.lublin.eu język angielski
2 Banaszkiewicz Tomasz

tomasz.banaszkiewicz@cku2.lublin.eu

biologia
3 Bubiło Aleksandra

aleksandra.bubilo@cku2.lublin.eu 

język angielski
4 Ciężak Iwona

iwona.ciezak@cku2.lublin.eu 

język polski
5 Ciężka Krystyna

krystyna.ciezka@cku2.lublin.eu

fizyka
6 Czarnecka Jolanta

 jolanta.czarnecka@cku2.lublin.eu

przedmioty zawodowe
7 Fatyga Agnieszka  agnieszka.fatyga@cku2.lublin.eu historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo
8 Gronczewska-Jabłońska Sylwia sylwia.gronczewska-jablonska@cku2.lublin.eu  język angielski
9 Gwiazda Izabela izabela.gwiazda@cku2.lublin.eu biblioteka
10 Iżycka-Gajo Marzena marzena.izycka-gajo@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
11 Kotyra Ewa ewa.kotyra@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
12 Kowalczyk Dorota  dorota.kowalczyk@cku2.lublin.eu język polski
13 Krogulska Anna anna.krogulska@cku2.lublin.eu geografia
14 Krzemińska-Borowiec Patrycja patrycja.krzeminska-borowiec@cku2.lublin.eu język angielski
15 Kukiełka Dariusz dariusz.kukielka@cku2.lublin.eu historia, historia i społeczeństwo
16 Kwiecińska-Osuch Anna anna.kwiecinska-osuch@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
17 Leszczyńska Beata beata.leszczynska@cku2.lublin.eu biologia
18 Łukasik Jolanta  jolanta.lukasik@cku2.lublin.eu matematyka
19 Łukasik Magdalena magdalena.lukasik@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
20 Majewska Elżbieta elzbieta.majewska@cku2.lublin.eu biologia, chemia
21 Marczyński Krzysztof krzysztof.marczynski@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
22 Mazur Adam adam.mazur@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
23 Mazur Anna anna.mazur@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
24 Mirosław Magdalena  magdalena.miroslaw@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
25 Mozel-Paździor Dorota  dorota.mozel-pazdzior@cku2.lublin.eu biologia,
podstawy przedsiębiorczości
26 Oleksiejczuk Anna anna.oleksiejczuk@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
27 Pawluczuk Beata beata.pawluczuk@cku2.lublin.eu matematyka, przedmioty zawodowe
28 Pietroń Grzegorz grzegorz.pietron@cku2.lublin.eu język angielski
29 Ruman-Kołodyńska Anna anna.ruman-kolodynska@cku2.lublin.eu język polski
30 Sierkowski Mirosław miroslaw.sierkowski@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
31 Słomianowska Barbara barbara.slomianowska@cku2.lublin.eu język niemiecki zawodowy, wiedza o społeczeństwie
32 Smaga Joachim  joachim.smaga@cku2.lublin.eu informatyka, przedmioty zawodowe
33 Smyk Agnieszka  agnieszka.smyk@cku2.lublin.eu matematyka,
informatyka
34 Szczęsna Renata renata.szczesna@cku2.lublin.eu geografia
35 Szumlak Jadwiga jadwiga.szumlak@cku2.lublin.eu język polski
36 Szyszko Wojciech wojcieh.szyszko@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
37 Walczak Agnieszka   agnieszka.walczak@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
38 Wieczorek Sylwia sylwia.wieczorek@cku2.lublin.eu chemia
39 Wiejak Elżbieta elzbieta.wiejak@cku2.lublin.eu biblioteka
40 Woś Elżbieta  elzbieta.wos@cku2.lublin.eu geografia
41 Woźniak Anna anna.wozniak@cku2.lublin.eu język rosyjski
42 Zaborska Anna anna.zaborska@cku2.lublin.eu język niemiecki zawodowy, przedmioty zawodowe
43 Ziółkowska Lilla lilla.ziolkowska@cku2.lublin.eu przedmioty zawodowe
44 Żukowska Monika  monika.zukowska@cku2.lublin.eu historia,
wiedza o społeczeństwie

Rozmiar czcionki
Kontrast