Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
w Lublinie
ul. Pogodna 52
20-337 Lublin

tel. 81 744 15 39
fax. 81 744 15 39
e-mail: poczta@cku2.lublin.eu

Dyrektor Dariusz Kukiełka
tel. 81 744 15 39
e-mail: dariusz.kukielka@cku2.lublin.eu

Wicedyrektor Anna Ruman-Kołodyńska
tel. 81 744 15 39
e-mail: anna.ruman-kolodynska@cku2.lublin.eu

Wicedyrektor Ewa Kotyra
tel. 81 744 15 39
e-mail: ewa.kotyra@cku2.lublin.eu

Wicedyrektor Elżbieta Majewska
tel. 81 744 15 39
e-mail: elzbieta.majewska@cku2.lublin.eu

Księgowość: Olga Sprysak
tel. 81 744 87 59, 81 744 15 39
e-mail: olga.sprysak@cku2.lublin.eu

Kadry: Piotr Nurzyński
tel. 81 744 15 39
e-mail: piotr.nurzynski@cku2.lublin.eu

Kierownik gospodarczy: Stanisław Olech
tel. 81 744 02 27
e-mail: stanislaw.olech@cku2.lublin.eu

Kierownik ds. kształcenia zawodowego: Magdalena Łukasik
tel. 81 744 02 27
e-mail: madalena.lukasik@cku2.lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: cku2@iod.lublin.eu

budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Rozmiar czcionki
Kontrast