Instrukcja zdalnego nauczania w CKU nr 2 w Lublinie

Nauka zdalna w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie odbywa się za pośrednictwem:

 1. Dziennika Elektronicznego UONET + i poczty elektronicznej
  (dla słuchaczy XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych), instrukcja dostępna na stronie CKU nr 2
 1. Platformy edukacyjnej E-learning CKU nr 2 w Lublinie
  (dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Szkoły Policealnej nr 13). 

Materiałów do nauki on-line można szukać na rekomendowanych przez MEN stronach internetowych:
www.gov.pl/zdalnelekcje
e-podreczniki.pl
www.cke.gov.pl

Podczas zdalnej nauki pamiętaj o higienie pracy i bezpieczeństwie w sieci:

 1. Przygotuj wygodne i bezpieczne stanowisko pracy.
 2. Pamiętaj o ergonomicznej pozycji ciała podczas nauki.
 3. Rób regularne przerwy (wykonaj kilka ćwiczeń, popatrz przez okno).
 4. Na naukę poświęcaj nie więcej czasu, niż wynika to z planu zajęć.
 5. Dbaj o różnorodność przyswajanych w danym dniu treści.
 6. Korzystać wyłącznie z zaufanych sieci wi-fi.
 7. Nie przeglądaj, nie otwieraj ani nie pracuj z żadnymi załącznikami przesłanymi drogą e-mail, których nie oczekiwałeś lub przeznaczenia których nie jesteś pewien.
 8. Unikaj klikania na niesprawdzone linki i załączniki w wiadomościach e-mail lub komunikatorach internetowych. Tego typu wiadomości mogą narazić komputer na niepotrzebne ryzyko.
 9. Korzystaj z programu antywirusowego.
Rozmiar czcionki
Kontrast