Galerie zdjęć

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Czas biegnie nieubłaganie – tegoroczne wakacje są już tylko wspomnieniem. Nadeszła pora zbierać siły na nowy rok szkolny 2016/2017, którego uroczysta inauguracja dla semestrów stacjonarnych rozpoczęła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie 1 września o godzinie 10.00. Rozpoczęcie roku szkolnego poprowadziła pani dyrektor Dorota Mozel-Paździor, która powitała

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 klas maturalnych

Dnia 29 kwietnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla semestrów programowo najwyższych. Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Dorota Mozel-Paździor. Wzięli w niej udział pani wicedyrektor Anna Ruman-Kołodyńska, opiekunowie semestrów szóstych: panie Beata Czekaj, Jolanta Łukasik, Dorota Kowalczyk, nauczyciele oraz słuchacze.

Mikołajki 2015

Św. Mikołaj jest jedną z najciekawszych postaci w hagiografii. Urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Po ich śmierci chętnie dzielił się odziedziczonym majątkiem z potrzebującymi. Został wybrany na biskupa Miry. Życzliwość wiernych zdobył dzięki troskliwości o ich potrzeby materialne. Zmarł 6 grudnia

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2015 r. słuchacze naszej szkoły zorganizowali dla grona pedagogicznego uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawicielki Samorządu Szkolnego podziękowały nauczycielom za trud wkładany w proces dydaktyczno–wychowawczy i życzyły samych sukcesów w dalszej pracy. Po części oficjalnej nauczyciele zostali zaproszeni przez słuchaczy do wspólnych gier i zabaw.

Wycieczka do Muzeum na Majdanku

24 września 2015 r. słuchacze Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pań mgr Agnieszki Fatygi i mgr Doroty Kowalczyk uczestniczyli w wycieczce do Muzeum na Majdanku. Pani Fatyga jako historyk zapoznała uczestników wycieczki z tragicznymi losami  więźniów obozu koncentracyjnego. Pani Kowalczyk opowiadała o funkcjonowaniu w literaturze tematu martyrologii  Polaków i Żydów, którzy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 roku o godz. 12:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Udział w nim wzięli dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracyjni i słuchacze CKU nr 2 w Lublinie. Dyrektor placówki pani mgr Dorota Mozel-Paździor szczególnie serdecznie powitała nowo przyjętych słuchaczy. Wszystkim zebranym życzyła owocnej i satysfakcjonującej pracy w nowym

Rozmiar czcionki
Kontrast