Zagadnienia z języka angielskiego na ustne egzaminy semestru kończącego – rok szkolny 2015/2016

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2015 r. słuchacze naszej szkoły zorganizowali dla grona pedagogicznego uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawicielki Samorządu Szkolnego podziękowały nauczycielom za trud wkładany w proces dydaktyczno–wychowawczy i życzyły samych sukcesów w dalszej pracy. Po części oficjalnej nauczyciele zostali zaproszeni przez słuchaczy do wspólnych gier i zabaw.

Wycieczka do Muzeum na Majdanku

24 września 2015 r. słuchacze Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pań mgr Agnieszki Fatygi i mgr Doroty Kowalczyk uczestniczyli w wycieczce do Muzeum na Majdanku. Pani Fatyga jako historyk zapoznała uczestników wycieczki z tragicznymi losami  więźniów obozu koncentracyjnego. Pani Kowalczyk opowiadała o funkcjonowaniu w literaturze tematu martyrologii  Polaków i Żydów, którzy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 roku o godz. 12:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Udział w nim wzięli dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracyjni i słuchacze CKU nr 2 w Lublinie. Dyrektor placówki pani mgr Dorota Mozel-Paździor szczególnie serdecznie powitała nowo przyjętych słuchaczy. Wszystkim zebranym życzyła owocnej i satysfakcjonującej pracy w nowym

Rozmiar czcionki
Kontrast