Biblioteka – dyżury

Biblioteka – dyżury

27 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2019/2020

Dyżury w bibliotece szkolnej:2 czerwca 2020 r. godz. 13.00 – 14.00 – Anna Woźniak5 czerwca 2020 r. godz. 14.30 – 15.30 – Monika Żukowska5 czerwca 2020 r. godz. 15.30 – 16.30 – Elżbieta Woś

Harmonogram konsultacji dla słuchaczy XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

25 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2019/2020

Konsultacje odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ulicy Pogodnej 52. Osoby korzystające z konsultacji zobowiązane są do przyjścia w maseczce ochronnej, obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły oraz zachowania bezpiecznych odległości podczas odbywania konsultacji. Harmonogram konsultacji XXVI LO dla Dorosłych

Harmonogram konsultacji dla słuchaczy semestrów kierunku technik archiwista w Szkole Policealnej nr 13

22 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2019/2020

Konsultacje odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ulicy Pogodnej 52. Osoby korzystające z konsultacji zobowiązane są do przyjścia w maseczce ochronnej, obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły oraz zachowania bezpiecznych odległości podczas odbywania konsultacji. Pobierz plik PDF z harmonogramem konsultacji

Harmonogram konsultacji maturalnych dla tegorocznych absolwentów XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

22 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2019/2020

Konsultacje odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ulicy Pogodnej 52. Osoby korzystające z konsultacji zobowiązane są do przyjścia w maseczce ochronnej, obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły oraz zachowania bezpiecznych odległości podczas odbywania konsultacji. Pobierz plik PDF z harmonogramem konsultacji maturalnych

Komunikat w sprawie e-maili słuchaczy CKU nr 2

18 Mar Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2019/2020

Słuchacze wszystkich typów szkół i form kształcenia w CKU nr 2 w Lublinie, którzy jeszcze nie skontaktowali się poprzez e-mail z opiekunami swoich semestrów, proszeni są  o niezwłoczne nawiązanie z nimi kontaktu. Adresy e-mail do opiekunów semestrów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów znajdują się w zakładce nauczyciele http://www.cku2.pl/nauczyciele/. W zakładce strefa

Rozmiar czcionki
Kontrast