Wystawa z okazji 100-lecia Biblioteki KUL

Dnia 18 grudnia 2018 r. słuchacze liceum stacjonarnego zwiedzili wystawę z okazji 100-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Ex thesauro Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL”. Bardzo dziękujemy dyrektorowi oraz pracownikom biblioteki za tak fascynującą wycieczkę do przeszłości.