Uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W czwartek 15 listopada w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie odbyły się obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, pracownicy i słuchacze naszego Centrum oraz zaproszeni goście – Pan Dyrektor Andrzej Niewczas, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Prywatnego Gimnazjum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Czapskiego.

Zebranych powitała Pani wicedyrektor Anna Ruman-Kołodyńska, która przypomniała o wartości patriotyzmu we współczesnym świecie. Następnie Pani Agnieszka Fatyga (nauczyciel historii) podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości.

Występ miał charakter prozatorsko-liryczny i był ilustracją historii Polski od czasów I rozbioru do współczesności. Klimat refleksji i zadumy nad dziejami narodu polskiego tworzyła przepiękna oprawa muzyczna, m.in. z utworami Fryderyka Chopina. Na zakończenie wszyscy odśpiewali cztery zwrotki Hymnu państwowego.

Tę wzruszającą uroczystość zakończyło wystąpienie naszego gościa – Pana Dyrektora Andrzeja Niewczasa, który niezwykle trafnie podsumował rozgrywające się na scenie wydarzenia w kontekście współczesności.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii.