Światełko dla Wołynia

Wołyń, jako miejsce przywoływane w licznych wspomnieniach, opowieściach i dyskusjach Polaków to obecnie część Ukrainy. Znajdował się on na terenach Kresów Wschodnich, które w naszej świadomości narodowej figurują z jednej strony w kontekście sentymentalnym i wspomnieniowym, jako „kraj lat dziecinnych” i raj utracony, z drugiej zaś jako miejsce porażki i męczeństwa Polaków.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie wzięło udział w akcji upamiętniającej Polaków pochowanych na ziemi wołyńskiej. Znicze zostały przekazane dnia 15 listopada 2018 r.