Spotkanie przedświąteczne

Dnia 19 grudnia 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli słuchacze i pracownicy naszej szkoły.