Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik reklamy.

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2020 r.

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 2 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywanie oferty produktów i usług reklamowych;
  • wykonywanie przekazu reklamowego;
  • planowanie strategii reklamowej;
  • produkcję przekazu reklamowego.

Zajęcia zarówno teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem urządzeń drukujących, oprogramowaniem stosowanym w projektowaniu graficznym usług reklamowych.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in. w:

  • dziale obsługi klienta;
  • marketingu i reklamie;
  • jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu;
  • jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Kursant po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.07. oraz PGF.08. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik reklamy.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.