Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia w zawodzie Florysta.

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2020 r.

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: dwa semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • projektowania dekoracji roślinnych;
  •  wykonywania dekoracji roślinnych;
  •  aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony m. in. w kwiaciarniach, przedsiębiorstwach florystycznych, firmach dekoracyjnych,  przedsiębiorstwach zajmujących się aranżacją ogrodów, przedsiębiorstwach zajmujących się roślinną aranżacją wnętrz, w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kursant realizuje kwalifikację, po ukończeniu której, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: OGR.01. uczestnik kursu uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Florysta.