Odznaczenie dla zasłużonego nauczyciela kierunku technik archiwista

Dnia 7 lutego 2019 r. Pani Magdalena Mirosław – nauczyciel kierunku technik archiwista w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Lublinie, pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie -otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz ochrony i konserwacji zasobów archiwalnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Odznaczenie dla zasłużonych pracowników Archiwów Państwowych