Harmonogram konsultacji dla słuchaczy semestrów kierunku technik archiwista w Szkole Policealnej nr 13

22 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2019/2020

Konsultacje odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ulicy Pogodnej 52.

Osoby korzystające z konsultacji zobowiązane są do przyjścia w maseczce ochronnej, obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły oraz zachowania bezpiecznych odległości podczas odbywania konsultacji.

Pobierz plik PDF z harmonogramem konsultacji