Умови вступу

 1. В ситуації учня, який має свідоцтво або атестат, видані школою за кордоном і останнє свідоцтво про освіту, видане в Польщі, то під час вступу на відповідний семестр враховується сума років навчання учня в школі.
 2. Особи, які не є громадянами Республіки Польща, і мають обов’язок навчатися, зараховуються до школи згідно із умовами, передбаченими для громадян Республіки Польща і навчаються до досягнення 18 років, або закінчення школи.
 3. Умовами вступу, які стосуються громадян Республіки Польща щодо навчання у публічних школах для дорослих, публічних поліцеальних школах та на кваліфікаційних професійних курсах, користуються:

1) громадяни країн-членів Європейського Союзу, країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), сторін умови про Європейський Економічний Простір (ЄОП) або Швейцарської Конфедерації, а також члени їх родин, які мають право перебування або право постійного проживання;

2) особи, які мають польське походження у розумінні законів про репатріацію;

3) особи, які отримали дозвіл на постійне проживання на території Республіка Польща;

4) особи, котрі мають актуальну Карту Поляка;

5) особи, які мають такі права відповідно до міжнародних умов;

6) особи, котрі отримали статус біженця, а також члени їх родин;

7) особи, яким надано дозвіл на толерантне перебування;

8) особи, котрі отримали дозвіл на перебування під гуманітарним захистом і члени їх родин;

9) особи, котрим надано додатковий захист і члени їх родин;

10) особи, котрі користуються тимчасовим захистом і члени їх родин;

11) особи, котрим надано дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС;

12) члени родин тих осіб, котрі претендують на отримання статусу біженця;

13) особи, котрі мають карту перебування із приміткою «доступ до ринку праці», візу Шенген, або державну візу, видану з метою виконання роботи на території Республіки Польща.

 1. Особи, котрі не є громадянами Республіки Польща і не перераховані у пункті 3, можуть навчатися в школі для дорослих, поліцеальній школі і на кваліфікаційних професійних курсах:

1) як стипендисти міністра освіти і виховання Республіки Польща;

2) як стипендисти органу, який здійснює управління школою;

3) на платній основі.

 1. Рівень оплати, про яку йдеться у § 41 пункт 4 підпункт 3, а також спосіб внесення оплати за навчання визначає орган, який здійснює управління школою.

 

Умови навчання у наших школах:

 • добре підготовлені предметні лабораторії;
 • професійно оснащені комп’ютерні кабінети;
 • безпровідний доступ до мережі Інтернет на території навчального закладу;
 • мультимедійний центр;
 • бібліотека;
 • прекрасний кадровий склад – професійних предметів навчають практики, котрі працюють згідно зі своїм фахом;
 • середовище людей винятково доброзичливих, котрі знають специфіку праці із дорослими слухачами;

a крім цього:

 • зручне місцерозташування;
 • власний обгороджений паркінг;
 • дуже вигідний доїзд міським транспортом.
Rozmiar czcionki
Kontrast